Uitslag referendum: er komt een dictatuur

Uitslag referendum: er komt een dictatuur

Je kunt niet meer stemmen op het referendum. De stemmen zijn geteld, de groep zit bijeen het is tijd voor de uitslag. Komt er een dictatuur in Utopia of niet?

Victoria gaat als eerst de uitslag halen bij de brievenbus. De bewoners wachten op de banken in spanning af. Zodra Victoria weer terug is neemt ze het woord. Ze vertelt trots te zijn op de bewoners, kandidaten en hun inzet. We hebben een ons een week lang ingezet voor de toekomst van Utopia. Dan opent ze de enveloppe. Gert-Jan neemt dan de presentatie over dit omdat Victoria kandidaat is. Gert-Jan neemt de uitslag voor zich en maakt bekend wat het publiek gestemd heeft. 58.75% is voor een dictatuur en 41.25% is tegen. Dit komt er dus op neer dat er een dictator aangesteld gaat worden. De presentaties van de verkiesbare bewoners zullen dus gehouden worden.

Presentaties

Presentatie Gina
Gina neemt als eerste het woord voor haar presentatie. Terug naar de basis daar begint Gina mee. Ik wil met drie mensen de leiding nemen. Iemand voor de BV, iemand voor de foundation. Maar de groep moet eerst weer een geheel worden volgens haar. Ik ben nu dertien maanden in Utopia en weet dat de sfeer vroeger beter was. Dit is niet wat Utopia hoort te zijn benadrukt ze. Waarom is er ruzie, waarom komt Utopia weer in een crisis? Daarom wil ik beginnen met een lockdown 3.0. Een week lang alles op slot, alleen de basics. Beperkte hoeveelheid water, samen slapen in de loods en samen activiteiten ondernemen. Utopia gaan opbouwen. Geen geld, computers of evenementen. De groep heeft geen gezamelijk doel en daarom zijn er volgens Gina ruzies. Ook wil ze een kwaliteitenspel gaan spelen. Op die manier komt de groep erachter waar een ieder elkaar kan gaan helpen. Ook bewoners die onderling niet goed overweg kunnen worden samen in één groep geplaatst. Op die manier leer je elkaar begrijpen en is het aanpassen aan elkaar gemakkelijk. Verder vindt Gina het verschrikkelijk dat de BV zijn reserves niet meer heeft. Daar is keihard voor gewerkt en nu is er bijna niets meer van over. Om dit terug te krijgen moet Utopia terug naar een minimum. Zakgeld wordt minder. Een centraal is volgens Gina ook niet bedoeld om ruzies uit te vechten, het moet draaien om de toekomst.

Vragenronde voor Gina
Bas is benieuwd of hij verantwoordelijk blijft voor het dierenfonds. Ja natuurlijk antwoordt Gina. Ook vertelt Gina dat ze de lockdown wil beginnen na de markt. Alle spullen gaat weg uit de loods en de spullen worden ergens anders opgeslagen.

Presentatie Cees
Cees begint met complimenten voor Gina, hij was onder de indruk van haar speech. Daarna vertelt Cees dat hij zelf al lange tijd in Utopia zit en heeft al het nodige meegemaakt. De groep weet van elkaar wie ze zijn, maar ze kennen elkaar niet. Daarna vertelt hij dat hij al veel ervaring in het leven heeft en zeker qua werk. Die ervaring kan hij gebruiken in het leiden van Utopia. Al ziet hij de bewoners dan als een team. Cees ziet zichzelf ook leiding geven met enkele mensen om hem heen.  Utopia bestaat volgens Cees uit verschillende onderdelen. En tekent op zijn flip-over alle onderdelen waaruit Utopia bestaat. Hij wil een drie hoofdige leiding voor Utopia. Het primaire proces is zaken doen en geld verdienen, want zonder inkomsten kan Utopia niet ontwikkelen. Er komt een leider een directeur financiën die dit doet met enkele anderen. De BV staat er slecht voor maar vroeger werden de waarden van de voorraden erbij geteld en daar is nu mee gestopt. Daarom ziet het er slechter uit voor de BV. Zou je nu alsnog de voorraad erbij nemen, dan schiet de balans weer in het voordeel van Utopia uit.

Er zal niet heel veel gaan veranderen benadrukt Cees. Er gaat meer structuur komen. Er moet ook meer respect naar elkaar komen. Er wordt slecht geluisterd en er worden nare opmerkingen gemaakt.  Cees ziet Victoria als algemeen directeur van de BV. Jessie mag de financiën van hem gaan doen, omdat er veel potentie in hem zit. En operations zal Cees zelf gaan doen, met de hulp van bijvoorbeeld Gina, Rowena, Karin en nog vele anderen. Verder wil hij werken met sancties, Cees wil wel werken met sancties. Iedereen heeft  volgens hem overal lak aan, omdat er geen sancties zijn. De enige mogelijkheid is de stemming. Cees wil bijvoorbeeld zakgeld inhouden als iemand structureel zijn taken niet uitvoert.

Vragenronde Cees
Ruud merkt op dat Cees goed kan praten, maar dat hij kan opmaken dat er weinig gaat veranderen. De leiding zal gaan controleren of iemand wel of geen zakgeld kan krijgen. Ramona is wel eens benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Iedereen moet schoonmaken volgens Cees.  En daarna is het pauze.

Presentatie  Jessie
Jessie komt op met muziek en maakt eerst een ronde langs iedereen voor een highfive. De laatste weken is het erg onrustig in Utopia begint Jessie. Misschien komt het door het referendum, maar waarschijnlijk spreekt er meer. Hij wil gaan voor een fluwelen dictatuur. En gaan kijken naar de eerste jaren om voortgang te creëren. En begint met een filmpje van boer Geert. Jessie ziet een leiding van vier personen. Victoria op de groepsprocessen en de foundation. Waar wil de groep naartoe? Victoria kan dit goed leiden en wil dit graag doen. Cees zal het hoofd facilitaire diensten worden, ook door zijn ervaring. Gert-Jan als hoofd evenementen omdat hij ook heeft laten zien met Cartopia wat hij kan. En hijzelf gaat de financiën doen. Voor hem is het belangrijk dat er genoeg geld binnenkomt. Iedereen moet elkaar gaan steunen, zo haal je de beste resultaten benadrukt hij. Jessie ziet geen heil in sancties op persoonlijk vlak, maar projectmatig. Help je niet, dan wordt jij ook niet gesteund.  Verder wil hij op maandag een algemeen centraal en op donderdag alleen een centraal met de leiding. En elke drie maanden een stemming om te stemmen op een nieuwe dictator. Zo blijft niet één iemand onbeperkt aan de leiding.  Ook wil Jessie een vlag omdat Utopia onafhankelijk wil zijn. Ook wil hij een volkslied, geschreven door Rowena.

Vragenronde Jessie
Jessie gaat door met de financiën zoals het op dit moment is afgesproken. Een centraal is genoeg volgens Jessie en de groep krijgt de notulen van de vergadering van de leidinggevende. Iedereen leeft nu van centraal tot centraal en de nasleep duurt volgens Jessie te lang. Roep simpelweg de groep bij elkaar wanneer je een mededeling hebt.

Presentatie Victoria
Victoria begint haar presentatie met excuus aanbieden voor de spanning die zij veroorzaakt heeft. Iedereen was alleen bezig met wat er fout ging en niet met hoe Utopia verder moet. De zwarte doos is van Victoria en ze weet dat deze al is opengemaakt. En daarin zit een envelop gericht aan Benjamin. Hij mag naar voren komen. De doos was er alleen om commotie te veroorzaken en te zien hoe de groep hierop reageert. Dit was alleen een spiegel voor iedereen.

Benjamin opent vervolgens de envelop. Er staat in hoe iedereen Victoria kent en wat haar idealen zijn. Utopia is een bijzondere plek en dat moet iedereen veel meer beseffen. De bewustwording moet omhoog. Het gaat voor Victoria om het verspreiden van liefde. De ruis komt door onenigheid. De normen en waarden verschillen onderling niet zo veel. De dictator is er niet om een terror regime te creëren. Er is geen persoonlijk belang, de wereld hoor een Utopia te zijn. Er is bewust gekozen om woorden te gebruiken die een negatief gevoel oproepen. De nieuwe bestuursvorm mogen de bewoners zelf gaan ontwikkelen. Victoria neemt dan weer het woord. Wat is Utopia? Daarom is er nu het boek, die kunnen de bewoners nu gaan lezen. Ook mogen de Utopianen nalezen waar haar plan vandaan is gekomen. Wat de uitslag ook is, ze is trots op iedereen.

Vragenronde Victoria
Victoria wil gebruik maken van de sterke eigenschappen van iedereen. Er komen geen drie leiders, maar iedereen wordt een leider. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijk. Er komen geen sancties. De kracht zit in iedereen.   Dan gaat de kist nog open. Er zitten shirts in voor iedereen met de tekst alleen maar liefde.

Hier lees je wie dictator van Utopia is geworden

Beoordeel dit bericht:
[Totaal: 18    Gemiddelde: 3.1/5]

Hou a.u.b.uw reactie netjes. Mocht dit niet gebeuren kan uw reactie verwijderd worden!   In enkele gevallen kan het even duren voordat een reactie verschijnt, deze dienen handmatig goedgekeurd te worden. Bedankt voor uw begrip.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *