Peter Nuninga

Peter is 36 en voormalig café eigenaar. Hij is een oud Utopia bewoner en bleek de ondernemer van Utopia 2014. Uiteindelijk bracht hij het eerste geld in het laatje. Zo nam hij het initiatief rondleidingen in Utopia te geven en had hij al snel zijn liefde voor honden omgezet in een hondenkennel. Ook had hij een droom een bar te beginnen. Dit is er dus niet van gekomen. Peter gaf al aan klaar te zijn met Utopia. Na een kleine maand werd hij er door Laura Gräper eruit gestemd. Dit tot zijn grote opluchting.